Get Adobe Flash player

 

Proizvodni program “TEHNO AS“-a , orjentisan je pretežno na proizvodnju okova zagradevinsku stolariju i nameštaj i polu-proizvoda namenjenih drvnoj industri. 

Poslujuci u posebnim tehnološkim uslovima orjentisanim na serijsku i masovnu proizvodnju za potrebe narucioca,pored navedenog proizvodnog programa sa galvanskom zaštitom,nudi i ostale delatnosti iz oblasti elektrostaticke zaštite.

U skladu sa novim trgovinsko-tržišnim trendovima “TEHNO AS“ se orjentisao na veliki broj trgovinskih poslova.

Na tom polju ostvaruje saradnju sa proizvodjacima u zemlji kao i uvoznicima,u istoj ili slicnoj delatnosti,obezbedujuci najširu paletu,kao prilog svakoj proizvodnji ili kompletnoj trgovini.


TEHNICKO-TEHNOLOŠKI USLOVI IZRADE I ISPORUKE PROIZVODA “TEHNO AS“ - a

Tehnicko-tehnološki uslovi u potpunosti odgovaraju JUS-u,ali se na zahtev narucioca od tog standarda može odstupati.

Odstupanja mogu biti vezana za oblik i mere , kvalitet materijala i klasu čistoce, postupak izrade kao i vrstu zaštite.

 "TEHNO AS“ na osnovu kompletne tehnicko-tehnološke dokumentacije,pored proizvoda predvidenih standardom vrši usluge izrade proizvoda na zahtev narucioča i uz obavezu dosledne primene zahtevanih tehnicko-tehnoloških uslova prilikom izrade.

To nam omogucava pre svega dugogodišnje iskustvo u mašinskoj metalopreradivackoj industriji kao i kompletirani proizvodni lanac u cijem su sastavu :

- strugarska obrada (automatska,doradna i univerzalna)
- toplo i hladno kovanje
- preseraj
- valjanje navoja (valjalica sa plocama)
- livenje (cink i legure cinka,aluminijum i legure aluminijuma)
- punktovanje i elktro-zavarivanje.

Hemijska i estetska zaštita :

- galvanska zaštita

- cinkovanje sa žutom i plavom hromatizacijom koju omogucava automatska linija Zn - Cd u bubnjevima i na vešalima sa nanosom od 6 do 12 mikrona ,
- bubnjarenje,
- plastifikacija (po zelji i u biju koju kupac izabere,
- elektro staticna zaštita.